Filmul Women of Change

Filmul Women of Change sumarizează activitățile desfășurate în cadrul proiectului „GLORIA - feminismul și abordarea strategică a egalității de gen”.