Activităţi proiect


Lobby și advocacy 50/50

RoWL derulează constant campania 50/50 cu vârfuri de campanie în anii electorali pentru Parlamentul European cât și cei cu alegeri locale și parlamentare.


În cadrul prezentului proiect, RoWL dorește să realizeze cinci evenimente locale de creștere a numărului de candidate femei în politică. Selecția lor se va face din diverse regiuni ale țării și zone rural/urban, categorii vulnerabile, fie că sunt membre de partid sau nu. Cele cinci evenimente au loc în zone geografice diferite. Conținutul vizează teme cum ar fi: cum să construiești o relație cu comunitatea pe care o reprezinți; Cum să ajungi pe poziții eligibile pe listele electorale; cum să mobilizezi comunitatea să susțină candidatura ta.

În proiect se vor derula campanii și petiții adresate partidelor politice naționale pentru a-și stabili ca obiectiv prioritar poziționarea unui număr mai mare de femei pe locuri eligibile la întocmirea listelor electorale.

De asemenea, ne dorim să realizăm un proiect de modificare a legii egalității de șanse și legii electorale în vederea promovării unui număr mai mare de femei pe locuri eligibile utilizând sistemul fermoar în listele electorale.Evenimente naționale - Campanii RoWL

Romanian Women’s Lobby dorește să promoveze proiectele și direcțiile strategice către publicul larg, astfel va organiza în fiecare an un eveniment național care să ofere oportunitatea publicului de a participa la un eveniment unic de promovare a femeilor care prin implicarea lor în societate au un rol important în schimbarea pozitivă a lumii în care trăim. Astfel RoWL va promova câteva dintre femeile cu care România de astăzi se mândrește și care reprezintă modele de devotament civic și politic, cele care monitorizează funcționarea democratică a sistemului electoral, aplicarea corectă a legilor țării, transparența cheltuielilor publice, activitatea administrației locale, serviciile publice și drepturile cetățenești.

În cadrul evenimentelor se vor aduce în atenția publicului problemele importante ale comunităților locale din România și eforturile depuse de femeile care se implică în rezolvarea lor. Evenimentele vor promova valoarea contribuției civice și de asemenea vor fi un îndemn la promovarea femeilor ca important factor de decizie în administrațiile locale și în viață politică a țării.Tabere feministe AGORA

AGORA derivă din cuvântul grecesc piață / forum, ce implică posibilitatea de a avea discuții pe teme care sunt adesea considerate controversate în cadrul mișcării feministe, precum și locul unde se pot dezvolta idei despre cum femeile se pot solidariza făcând un front comun. Pe parcursul zilelor de tabără feministă, participanții vor acoperi diferența dintre teoria feminismului la activismul din viața reală prin dezvoltarea abilităților practice și strategice. De asemenea, participanții vor câștiga noi perspective prin faptul că fac parte dintr-un grup atât de divers de femei și își fac prieteni și aliați pe viață.

În cadrul atelierelor de lucru bazate pe cunoștințe desfășurate cu experți pe teme selective, cum ar fi participarea politică a femeilor la alegeri, „Purple Economy”, sexualitatea și autonomia corporală și combaterea violenței împotriva femeilor prin Convenția de la Istanbul. De asemenea, experții străini vor contribui cu sesiuni de formare la elaborarea planificării strategice și integrarea cunoștințelor privind drepturile femeilor în activitatea organizațiilor membre, vor arăta cum se construiască parteneriate strategice proactive, durabile și la nivel regional.

În timpul „cafenelei pro-acțiune”, femeile vor fi inspirate să își dezvolte propriile proiecte și campanii.Dezvoltare organizațională a ONG-urilor membre RoWL

Ne propunem să dezvoltăm proceduri transparente și responsabile de guvernanță organizațională în rândul celor 21 ONG membre RoWL, cu proceduri eficiente de management, comunicare cu publicul larg, cu informări privind rezultatele obținute (prin rapoarte anuale, website-uri și prezentări online) și să sprijinim la atragerea de surse de finanțare.Campanie advocacy efectele migrației economice asupra familiei transnaționale

Activitatea își propune să realizeze un policy brief care să dezvolte un pachet de măsuri pentru "Limitarea și prevenirea impactului migrației muncii asupra copiilor și familiei transnaționale”, urmat de activități de lobby și advocacy pentru promovarea măsurilor în România, Italia și la Bruxelles.

Activitatea este desfășurată cu sprijinul unor experți de la Associazione Donne Romene in Italia (ADRI) – membră în RoWL care încearcă de ani de zile să găsească soluții concrete, reale, urgente, pentru reducerea efectelor negative ale muncii precare a sute de mii de femei ce lucrează acum în altă țară și asupra copiilor rămași în România.

Propunerile ce vor fi incluse în policy brief vor face obiectul consultării cu reprezentanți ai Parlamentului României și europarlamentari, reprezentanți ai agențiilor și instituțiilor publice cu rol în managementul cazurilor de depresie și comunicare cu copiii, ai celor care sunt responsabili de cazurile de trafic de ființe umane și ai celor care se ocupă de politici sociale și angajabilitate.

Experta implicată în activitate este fondatoarea și președinta ADRI (2011), inițiatoare și coordonatoare al proiectului transnational “Te iubește mama!” care își propune menținerea și facilitarea comunicării audio-vizuale gratuite între membrii familiei la distanță, susținerea rolului parental și al drepturilor familiei migratorii.Dezvoltare organizațională cu sprijinul experților străini

Cu sprijinul celor 4 experți din Norvegia, Ungaria, Polonia și Bulgaria desfășurăm activități de mentorat la distanță și instruire directă în România.

Experții participă în activitățile de consolidare a capacității organizațiilor membre RoWL, contribuind în sesiunile de formare la dezvoltarea capacității interne și consolidarea între organizațiile membre prin elaborarea planificării strategice proactive, durabile și la nivel regional, și integrarea cunoștințelor privind drepturile femeilor în activitatea organizațiilor membre.Evenimente locale solidaritate feministă

În vederea promovării și dezvoltării capacității ONG-urilor membre RoWL se susține în cadrul acestui proiect dezvoltarea/continuarea promovării prezenței organizațiilor de femei în viața comunităților locale prin susținerea unor evenimente emblematice pentru acestea, care să le consolideze prezența în viața cetățenilor și să le sprijine în extinderea numărului de membri și crearea unei solidarități feministe între liderii de organizații și beneficiarii comunităților de unde provin.

Astfel au fost selectate evenimente de impact după cum urmează:

- organizarea Festivalului Egalității de Gen de la Sibiu - sub coordonarea Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G., membră în RoWL;

- organizarea unor evenimente de dezvoltare personală pentru femeile de etnie romă din Crăcăoani și Vânători Neamț - sub coordonarea Centrului de Dezvoltare Comunitară, membru în RoWL;

- organizarea unor evenimente de promovare a femeilor din rural - pe lângă 4-5 ONG-uri mici din RoWL din rural în diverse regiuni din România.‍Analiză standarde violență domestică și violență de gen

În vederea creșterii accesului victimelor violenței domestice și sexuale la servicii de informare, consiliere juridică și psihologică, diagnostic și tratament medical de urgența și asistență financiară pentru nevoi imediate, alte nevoi urgente (locuire, măsuri de securitate) - se propune introducerea unui sistem simplificat local de decontare a serviciilor/subvenții dintr-un fond dedicat victimelor violenței domestice construit la nivelul fiecărui consiliu județean și unde este posibil, consiliu local.

Astfel activitatea își propune ca să aloce resurse în vederea desfășurării unor consultări cu organizațiile membre ROWL și altor instituții cheie - Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați - ANES, Comisia Egalitate de Șanse Camera Deputaților, să se facă lobby pentru crearea unei linii bugetare anuale în bugetul Consiliilor Județene stabilit în baza unui capitol special care fundamentează acest fond în cadrul analizei de nevoi anuale realizate conform legea 174/2018 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003, articolele 7 aliniat (3) și (7), precum și stabilirea cuantumului anual alocat fondului pentru victimele violenței domestice proporțional cu situația statistică a victimelor violenței domestice din acel județ sau localitate.

Se va realiza un policy brief pe marginea propunerilor elaborate anterior și se vor realiza întâlniri strategice ce permit discuții pe marginea acestuia și lobby - la București, național sau european.Digitalizarea, schimbările climatice din perspectiva egalității de gen în România

Activitatea include o Campanie de advocacy având ca teme Digitalizarea și schimbările climatice din perspectiva egalității de gen în România. Deși există un consens științific clar cu privire la amenințarea schimbărilor climatice asupra modului nostru de viață, există o incapacitate politică de a aborda amenințarea reală și actuală. Urgența necesității de a combate schimbările climatice reprezintă o oportunitate de a schimba sistemul, întrucât vechile modele de creștere, producție și consum nu vor mai fi realizabile. Feministele - care au fost întotdeauna aproape de mișcările ecologice – îmbrățișează această oportunitate.

Va fi realizat un policy brief pe tema schimbările climatice din perspectiva egalității de gen, un policy brief privind digitalizarea, o campanie de advocacy cu acțiuni de lobby și advocacy la evenimente de promovarea a propunerilor RoWL (național și Bruxelles).Lobby și advocacy bugetare de gen

În cadrul proiectului BUGETAREA PE BAZĂ DE GEN ÎN POLITICILE PUBLICE, promotorul a elaborat propuneri de politici publice alternative ce vizează bugetarea de gen:

PPA1 - Elaborarea unei politici naționale care să permită introducerea graduală a bugetării de gen la nivelul instituțiilor publice și organizațiilor cu peste 50 de angajați, prin consolidarea atribuțiilor și instrumentelor expertului în egalitate de șanse în bugetarea de gen.

PPA2 - Politica națională de întărire a capacității mecanismelor interinstituționale locale - COJES prin introducerea bugetarii pe bază de gen în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice.

PPA3 - Politica națională privind documentarea și construcția bugetară din perspectiva de gen de către Consiliile Județene și Consiliile Locale a sumelor alocate prin HCL conform legii 174/2018 pentru susținerea serviciilor sociale și a altor măsuri de asistență socială pentru victimele violenței domestice prin utilizarea unui instrument unitar/fișă de buget.

PPA4 - Elaborarea mecanismului de construcție al unui fond pentru victimele violenței domestice de către Consiliile Județene și Consiliile locale.

Deoarece propunerile au fost acceptate de Comisia de Egalitate de Șanse din Camera Deputaților și de ANES la finalul anului 2019 - începutul anului 2020, au fost prevăzute activități de lobby pe marginea celor 4 propuneri, pentru a le vedea transpuse în strategii și legislație specifică.