Cum abordează Norvegia egalitatea de gen?

O întrebare la care va răspunde pe scurt Jorgen Lorenzen, directorul Foreningen Hedda Norvegia.