Conferință de presă în Iași

Iași

2023 - 27 Februarie

În cadrul conferinței de presă din 27 februarie 2023 organizată la Iași, organizatorii au prezentat stadiul proiectului „GLORIA - feminismul şi abordarea strategică a egalității de gen” și activitățile viitoare.

COMUNICAT DE PRESĂ

27 februarie 2023

Creștem ONG-uri – proiect pentru susținerea dezvoltării organizaționale și creșterea capacității de a sensibiliza publicul cu privire la problemele cu care se confruntă femeile beneficiare ale serviciilor ONG-urilor

Iași, 27 februarie 2023 -Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC) în parteneriat cu Asociația Romanian Women’s Lobby (RoWL), Foreningen Hedda, Bulgarian Platform of European Women's Lobby, The Network of East-West Women (NEWW) și Magyar Nöi Erdekérvényesitö Szövetség/Hungarian Women’s Lobby, prezintă rezultatele proiectului „GLORIA - feminismul şi abordarea strategică a egalității de gen”. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 26 de luni și a avut startul în luna iunie 2021. Astfel, după un an și jumătate de implementare a proiectului, dorim să prezentăm stadiul proiectului și activitățile noastre viitoare.

Prin proiectul „GLORIA - feminismul şi abordarea strategică a egalității de gen”, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC), împreună cu organizațiile partenere, și-a propus să sprijine cele 21 de ONG-uri membre în Romanian Women’s Lobby (RoWL) prin dezvoltare organizațională și creșterea capacității de a sensibiliza publicul cu privire la problemele cu care se confruntă femeile beneficiare ale serviciilor ONG-urilor.

Concret, cele 21 de ONG-uri membre în RoWL au fost și vor fi implicate în continuare în 6 campanii de advocacy având ca teme bugetarea de gen, paritatea în luarea deciziilor în politica, colectarea de date și bugetarea serviciilor de violență domestică și de gen, analiza efectelor migrației economice asupra familiei transnaționale, a impactului digitalizării și a schimbărilor climatice din perspectiva egalității de gen în România.

Cu ajutorul experților din România, Norvegia, Ungaria, Polonia și Bulgaria, în cadrul unor tabere feministe, evenimente naționale și locale de solidaritate feministă, training-uri specifice de implicare în viața politică, participare comunitară, lobby și advocacy, cele 21 de ONG-uri RoWL vor fi sprijinite să se alinieze informațiilor și politicilor cheie în domeniul egalității de gen la nivel național și european.

Ce necesitate am identificat în România?

Organizațiile de femei din România duc lipsa unei coordonări în abordarea strategică a egalității de gen, le lipsesc resursele financiare și organizaționale, le lipsește o direcție coerentă de urmărire și promovare a schimbărilor la nivel de politici și au o lipsă a capacității de a sensibiliza publicul cu privire la problemele cu care se confruntă femeile beneficiare ale serviciilor ONG-urilor.

Care sunt rezultatele proiectului până în prezent?

Dezvoltare organizațională pentru ONG-uri membre RoWL, două tabere feministe, patru evenimente naționale și campanii RoWL, trei evenimente locale de solidaritate feministă, șase evenimente de lobby și advocacy în domeniile bugetare de gen, femei în luarea deciziilor 50/50, analize standarde violență domestică și violență de gen, campanii de advocacy pe teme legate de efectele migrației economice asupra familiei transnaționale, digitalizarea, schimbările climatice din perspectiva egalității de gen în România folosind experți din România, Norvegia, Ungaria, Polonia și Bulgaria.

Cine sunt partenerii din cadrul proiectului?

Parteneriatul este o combinație unică de 6 parteneri cu expertiză în domeniul egalității de gen.

Proiect derulat de Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară în parteneriat cu Asociația Romanian Women’s Lobby (RoWL) din România, Foreningen Hedda din Norvegia, Bulgarian Platform of European Women's Lobby din Bulgaria, The Network of East-West Women (NEWW) din Polonia și Magyar Nöi Erdekérvényesitö Szövetség/Hungarian Women’s Lobby din Ungaria și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.943 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este sprijinirea celor 21 de ONG-uri membre în Romanian Women’s Lobby prin dezvoltare organizațională, consolidarea rolului de monitorizare și advocacy privind drepturile femeilor, a egalității de gen și combaterea violenței bazate pe gen în vederea realizării unei abordări strategice, consolidării resurselor financiare și organizaționale și creșterii capacității de a sensibiliza publicul cu privire la problemele cu care se confruntă femeile beneficiare ale serviciilor ONG-urilor.

Despre noi

Proiectele și serviciile Fundației Centrului de Mediere și Securitate Comunitară se bazează pe dezvoltarea și promovarea politicilor publice și a modelelor de dezvoltare comunitară, a cooperării și dezvoltării de bune practici, precum și campanii sau inițiative legislative care pot contribui la o viață mai sigură pentru comunitățile noastre. CMSC a coordonat peste 30 de proiecte regionale începând din 2000 și își continuă activitățile în mod constant axate pe introducerea unor standarde noi și mai bune în dezvoltarea comunității și sprijinirea victimelor. Introducerea unor modele de siguranță comunitară europeană și internațională, adaptate nevoilor și realităților regiunii în care își dezvoltă programele (atât în ​​zonele rurale, cât și în cele urbane, în 9 județe și aproape 20 de comunități - în partea de NE a României) au constituit prioritatea maximă de la înființarea sa.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Pentru informații suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesați https://www.feminismgloria.com.

Contact:

Irina Simiuc, Manager proiect

E-mail: irina.simiuc@cmsc.ro