Comunicat de presă 29.11.2023

Iași

2023 - 30 Noiembrie

Eveniment final al proiectului GLORIA - feminismul și abordarea strategică a egalității de gen.

Proiectul „GLORIA - feminismul și abordarea strategică a egalității de gen” a marcat finalul său printr-un eveniment de referință, desfășurat cu succes în data de 29 noiembrie 2023.

Acesta a fost organizat de Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC) în colaborare cu Asociația Romanian Women’s Lobby (RoWL), Foreningen Hedda, Bulgarian Platform of European Women's Lobby, The Network of East-West Women (NEWW) și Magyar Nöi Erdekérvényesitö Szövetség/Hungarian Women’s Lobby.

Evenimentul a marcat prezentarea rezultatelor și soluțiilor obținute în cele 31 de luni (01.06.2021 - 31.12.2023) de colaborare între experții din țările partenere. Obiectivul principal a fost sprijinirea celor 21 de ONG-uri membre ale Asociației Romanian Women’s Lobby (RoWL) pentru dezvoltare organizațională și sensibilizarea publicului cu privire la problemele cu care se confruntă femeile beneficiare ale serviciilor ONG-urilor. Experții din România, Norvegia, Ungaria, Polonia și Bulgaria au susținut activitatea celor 21 de ONG-uri membre RoWL, furnizând sprijin și informații valoroase.

Principalele rezultate ale proiectului au constat în:

  • Dezvoltare organizațională pentru 21 ONG-uri membre RoWL;
  • Crearea unei atitudini pro active și participative pentru 170 de fete și femei participante la Taberele feministe AGORA și la Forumul feminist și împărtășirea de bune practici din alte 4 țări;
  • Participarea a peste 900 de persoane la evenimente locale și naționale de solidaritate feministă;
  • Promovarea egalității femeilor în luarea deciziilor politice din România: 250 de femei candidate sau interesate să participe în viața politică au participat la evenimentele organizate;
  • Abilități dobândite de către 26 de femei rome din comuna Crăcăoani, județul Neamț, participante la 6 evenimente de dezvoltare personală;
  • 6 Campanii de lobby și advocacy pe teme legate de efectele migrației economice, digitalizarea și schimbările climatice din perspectiva egalității de gen în România, în domeniul bugetării de gen, analize standard privind violența domestică și de gen, precum și campanii 50/50.

În total, proiectul a reușit să implice peste 1600 participanți la activități desfășurate la nivel local și național. Aceste rezultate reprezintă o confirmare a angajamentului și a succesului proiectului, evidențiind contribuția semnificativă la promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în România.

-----------------------

Proiect derulat de Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară în parteneriat cu Asociația Romanian Women’s Lobby (RoWL) din România, Foreningen Hedda din Norvegia, Bulgarian Platform of European Women's Lobby din Bulgaria, The Network of East-West Women (NEWW) din Polonia și Magyar Nöi Erdekérvényesitö Szövetség/Hungarian Women’s Lobby din Ungaria și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.943 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este sprijinirea celor 21 de ONG-uri membre în Romanian Women’s Lobby prin dezvoltare organizațională, consolidarea rolului de monitorizare și advocacy privind drepturile femeilor, a egalității de gen și combaterea violenței bazate pe gen în vederea realizării unei abordări strategice, consolidării resurselor financiare și organizaționale și creșterii capacității de a sensibiliza publicul cu privire la problemele cu care se confruntă femeile beneficiare ale serviciilor ONG-urilor.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Pentru informații suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesați https://www.feminismgloria.com

Contact:

Irina Simiuc, Manager proiect

E-mail: irina.simiuc@cmsc.ro