Comunicat de presă 08.11.2022

București

2022 - 08 Noiembrie

În cadrul evenimentului „Women of Change in time of war”, în data de 3 noiembrie 2022, la Institutul Diplomatic Român am sărbătorit cea de-a 22-a aniversare a Rezoluției ONU 1325 privind femeile, pacea și securitatea. Prin mesajele lor, reprezentanții ambasadelor, organizațiilor naționale și internaționale și ai Guvernului României au subliniat necesitatea de a încuraja participarea femeilor la negocierile de pace și menținere a păcii pentru a preveni conflictele și a obține o pace durabilă.

Diplomații îndeamnă guvernele să includă femeile în procesul de pace

O recepție diplomatică a avut loc joi 3 noiembrie 2022 la Institutul Diplomatic Român pentru a sărbători cea de-a 22-a aniversare a Rezoluției ONU 1325 privind femeile, pacea și securitatea. Numeroși reprezentanți ai ambasadelor, organizațiilor naționale și internaționale și ai Guvernului României au subliniat necesitatea de a încuraja participarea femeilor la negocierile de pace și menținere a păcii pentru a preveni conflictele și a obține o pace durabilă. Evenimentul susținut prin programul Active Citizens Fund România, cofinanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și de ActionAid International, a dat startul unei inițiative de dezvoltare de noi strategii de actualizare a planurilor naționale de acțiune existente privind femeile, pacea și Securitatea în Ucraina, România și Republica Moldova.

Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite solicită statelor membre să sporească reprezentarea femeilor în posturile decizionale legate de problemele de pace și securitate și observă impactul disproporționat al războiului asupra femeilor și copiilor. Având în vedere contextul războiului din Ucraina, care a afectat negativ femeile, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, în parteneriat cu Romanian Women’s Lobby, își propune să construiască legături cu diferite organizații de pace, ministere și instituții donatoare pentru a dezvolta strategii pentru actualizarea Planurilor Naționale de Acțiune privind femeile, pacea și securitatea existente în Ucraina, România și Republica Moldova. Scopul este de a consolida angajamentul față de lidership-ul feminin la toate nivelurile de prevenire și soluționare a conflictelor, de consolidare a păcii și de reabilitare post-conflict în întreaga regiune afectată de conflictul din Ucraina.

După cum au observat numeroși vorbitori la recepția diplomatică din 3 noiembrie, experiențele femeilor în timp de război și de pace sunt unice și diferă de cele ale bărbaților. Liliana Popescu, Director General al Institutului Diplomatic Român, a subliniat importanța participării femeilor la negocierile de pace și la procesele de luare a deciziilor cu privire la problemele de securitate. E.S. Siri Beate Barry, Ambasadoarea Regatului Norvegiei în România, vede o restrângere globală a democrației și drepturilor femeilor și a egalității de gen, în timp ce femeile și fetele sunt afectate în mod disproporționat de războiul din Ucraina. E.S. Annick Goulet, Ambasadoarea Canadei în România, Republica Bulgaria și Republica Moldova, a lăudat integrarea femeilor în poliția și armata din Ucraina, care a permis răspunsuri mai bune la acțiunile de viol și alte infracțiuni împotriva femeilor din timpul războiului din Ucraina. E.S. Marjut Akola, Ambasadoarea Finlandei în România (mesaj înregistrat) a menționat ca model de bună practică înființarea în Finlanda sub umbrela Ministerului Afacerilor Externe a unei Rețele de Femei Mediatoare formată din diferiți specialiști - care face parte din Women Nordic Mediators Network. Kim Best, Secretar politic al Ambasadei Marii Britanii în România, a remarcat că dacă femeile nu sunt la masa negocierilor pentru pace, interesele lor vor fi uitate sau lăsate deoparte.

Ionuț Sibian, Director Executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, a subliniat că mai multe resurse de la bugetul național ar trebui să intre în Planurile Naționale de Acțiune. Jara Henar, Consilieră principală pentru politici umanitare Ukraine Response de la ActionAid, a transmis mesajul că aducerea la masa negocierilor a unei abordări feministe este o necesitate nu numai pentru donatorii de pe teren, ci și pentru guverne. Accentul pe colectarea de date privind bugetele reale care vizează nevoile și interesele femeilor în perioadele de criză a fost găsit în mesajul Larei Tassan Zanin, Directoarea Biroului din România a Băncii Europene de Investiţii.

Instituțiile europene și naționale au subliniat importanța adaptării planurilor naționale de acțiune existente pentru femei, pace și securitate și aducerea mai multor femei la masa de discuții despre impactul războaielor asupra vieții femeilor și fetelor prin mesajele directe sau înregistrate ale E.S. Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Lt.col Manuela Bercea, Șefa Biroului de Management al problematicii de gen din Ministerul Apărării Naționale, Daniela Gîtman, Secretar de stat (mesaj scris) și E.S. Sorin Tănăsescu, Direcția ONU, din Ministerul Afacerilor Externe și din Cancelaria Primului Ministru, Madălina Turza, Coordonator Strategic al Asistenței Umanitare pentru Ucraina (mesaj înregistrat). În sala plină cu invitați ai Institutului Diplomatic Român - printre participanți au fost prezente și tinere studente la Academia Militară din București.

Organizațiile de femei ale societății civile din întreaga Europă au solicitat să audă și să fie ascultate cu adevărat vocile femeilor - mesaj adus de Dina Vardaramatou, Secretara Generală a European Women's Lobby (EWL). EWL este dedicată să continue să ofere prin intermediul rețelei a peste 2500 de ONG-uri de femei europene - resurse și platforme de comunicare organizațiilor de femei din Ucraina și Republica Moldova și să le sprijine să participe la stabilirea agendei pentru a forma o Europă pașnică, incluzivă și feministă. Kai Brand-Jacobsen, Președintele Institutului Român pentru Pace (PATRIR), a remarcat că, conflictele armate au arătat eșecul abordărilor militare, iar războiul din Ucraina subliniază efectul negativ al deciziilor luate de bărbați. El pledează pentru punerea femeilor în fruntea puterii de decizie în ceea ce privește războiul și pacea și eliberarea bărbaților de „intoxicarea războiului”. Malgorzata Tarasiewicz, Directoare East West Women Network Polonia (mesaj înregistrat), Angela Ciocîrlan, Președinta Asociației Făclia din Republica Moldova și Tatiana Kolot, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G. voluntar și trainer abilitare prin autoapărare din Ucraina, au subliniat că femeile afectate de criză și război sunt puternice și pline de resurse și ar trebui tratate cu respect și făcute parteneri egali în participarea la prevenirea și rezolvarea conflictelor. Exemple concrete de susținere din partea organizațiilor de femei ale societății civile pentru femeile afectate de violența de gen din Ucraina au fost aduse de Cătălina Mitel, Ofițer de comunicare la programul Helena Helpline al Centrului de Mediere și Securitate Comunitară cu sediul la Iași, lângă granița cu Ucraina și Republica Moldova.

În cele din urmă, Laura Albu, Președinta Asociației Romanian Women’s Lobby și Președinta Executivă a Fundației Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, a citit o declarație prin care se cere guvernelor să finanțeze integral Planurile Naționale de Acțiune pentru Femei, Pace și Securitate din România, Republica Moldova și Ucraina și să se asigure că femeile sunt protejate de violența de gen în orice moment, inclusiv în timpul războiului.

Eveniment organizat in cadrul proiectului „GLORIA - feminismul şi abordarea strategică a egalității de gen”.

Proiectul este derulat de Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară în parteneriat cu Asociația Romanian Women’s Lobby (RoWL) din România, Foreningen Hedda din Norvegia, Bulgarian Platform of European Women's Lobby din Bulgaria, The Network of East-West Women (NEWW) din Polonia și Magyar Nöi Erdekérvényesitö Szövetség/Hungarian Women’s Lobby din Ungaria și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.943 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este sprijinirea celor 21 de ONG-uri membre în Romanian Women’s Lobby prin dezvoltare organizațională, consolidarea rolului de monitorizare și advocacy privind drepturile femeilor, a egalității de gen și combaterea violenței bazate pe gen în vederea realizării unei abordări strategice, consolidării resurselor financiare și organizaționale și creșterii capacității de a sensibiliza publicul cu privire la problemele cu care se confruntă femeile beneficiare ale serviciilor ONG-urilor.

Despre noi
Proiectele și serviciile Fundației Centrului de Mediere și Securitate Comunitară se bazează pe dezvoltarea și promovarea politicilor publice și a modelelor de dezvoltare comunitară, a cooperării și dezvoltării de bune practici, precum și campanii sau inițiative legislative care pot contribui la o viață mai sigură pentru comunitățile noastre. CMSC a coordonat peste 30 de proiecte regionale începând din 2000 și își continuă activitățile în mod constant axate pe introducerea unor standarde noi și mai bune în dezvoltarea comunității și sprijinirea victimelor. Introducerea unor modele de siguranță comunitară europeană și internațională, adaptate nevoilor și realităților regiunii în care își dezvoltă programele (atât în zonele rurale, cât și în cele urbane, în 9 județe și aproape 20 de comunități - în partea de NE a României) au constituit prioritatea maximă de la înființarea sa.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Contact:
Laura Albu,
Președintă Asociația Romanian Women’s Lobby/
Președintă Executivă Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
E-mail: lalbu@cmsc.ro