Proiectul ABLE - A Better LifE

2022 - 01 Ianuarie

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2, KA220-ADU - Parteneriate de cooperare în educația adulților, nr. proiect 2021-1-RO01-KA220-ADU-000029747.

Scopul proiectului este de a crește gradul de incluziune socio-economică și de dezvoltare personală (empowerment) a femeilor din zonele rurale din țările partenere a proiectului.

Obiectivul specific numărul 1: Dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și procedurilor de lucru în cadrul organizațiilor de femei din mediul rural din țările partenerilor proiectului prin co-crearea unei metode de lucru inovatoare „ABLE”.

Parteneri:

1. Fundația The Open Network for Community Development (România) - coordonator
2. Euro Project Lab S.r.l.s. (Italia)
3. Romanian Women's Lobby (România)
4. BLUE ROOM INNOVATION SL (Spania)
5. Associação para a Ação Educativa Cultural e Desportiva Form2you (Portugalia)

Activități derulate
1. Întâlniri transnaționale de proiect:

  • Girona, Spania, Septembrie 2022
  • Ferrara, Italia, Februarie 2023
  • Sintra, Portugalia, Iunie 2023
  • Iași, România, Octombrie 2023

2. Dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și procedurilor de lucru în cadrul organizațiilor de femei din mediul rural din țările partenere ale proiectului prin co-crearea unei metode de lucru inovatoare numită „ABLE” (Curriculum comun de Training și Platformă Online MOCC/ 15 module cu autoevaluare)

3. Dezvoltarea competențelor a 20 de coordonatori ai organizațiilor de femei pentru a lucra prin Metoda ABLE cu 200 de femei din organizațiile rurale din țările partenere ale proiectului, în scopul dezvoltării creșterii personale prin participarea la o sesiune de formare - LTTA (4 zile) în octombrie 2022.

4. Dezvoltarea personală a 200 de femei din zonele rurale prin implementarea metodelor de lucru „ABLE” în organizațiile de femei din mediul rural și crearea de povești de viață individuale care constituie baza a patru cărți intitulate „Povestea Mea” și colecția de mărturii electronice.

5. Creșterea conștientizării asupra importanței creșterii personale și împuternicirii femeilor din zonele rurale prin desfășurarea unei Campanii Europene de Diseminare.

Rezultatele proiectului ABLE


Rezultatul 1 - Metode de lucru inovatoare numită „ABLE” - Curriculum comun de Training (15 Module cu autoevaluare - Povestire combinată cu metode și tehnici din Dramă, metode participative și conștientizare a termenului Echilibru între Viața Profesională și Viața Personală - WLB).

Rezultatul 2 - Platforma interactivă: a-betterlife.eu

Rezultatul 3 - Patru cărți intitulate „Povestea Mea” realizată de partenerii proiectului (în limba română – 2 cărți, portugheză și italiană - câte o carte) cu povești scrise de beneficiarele proiectului.