Gloria - feminismul și abordarea strategică a egalității de gen

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Află mai multe

Proiectul își propune sprijinirea a 21 de ONG-uri membre în Asociația Romanian Women’s Lobby (RoWL) prin dezvoltare organizațională, consolidarea rolului de monitorizare și advocacy privind drepturile femeilor, a egalității de gen și combaterea violenței bazate pe gen. Parteneriatul este o combinație unică de expertiză în domeniul egalității de gen. Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC) este membru fondator al RoWL, asociație care a adus alături în prezentul proiect ca și parteneri Foreningen Hedda (Norvegia) și coordonările naționale ale European Women’s Lobby din Ungaria, Bulgaria și Polonia.

Gloria - feminismul şi abordarea strategică a egalităţii de gen

Scopul proiectului

Sprijinirea celor 21 de ONG-uri membre în Romanian Women’s Lobby prin dezvoltare organizațională, consolidarea rolului de monitorizare și advocacy privind drepturile femeilor, a egalității de gen și combaterea violenței bazate pe gen în vederea realizării unei abordări strategice, consolidării resurselor financiare și organizaționale și creșterii capacității de a sensibiliza publicul cu privire la problemele cu care se confruntă femeile beneficiare ale serviciilor ONG-urilor.

Obiective

1

Consolidarea rolului de monitorizare și advocacy și o abordare strategică a celor 21 de ONG-uri membre în Romanian Women’s Lobby prin implicarea lor în 6 campanii de advocacy având ca teme bugetarea de gen, paritatea în luarea deciziilor în politică, colectarea de date și bugetarea serviciilor de violență domestică și de gen, analiză efectele migrației economice asupra familiei transnaționale, a impactului digitalizării și a schimbărilor climatice din perspectiva egalității de gen în România.

2

Sprijinirea a 21 de ONG-uri ale Romanian Women’s Lobby să se alinieze informațiilor și politicilor cheie în domeniul egalității de gen la nivel național și european, folosind experți din România, Norvegia, Ungaria, Polonia și Bulgaria în cadrul unor tabere feministe AGORA, evenimente naționale și locale de solidaritate feministă, training-uri specifice de implicare în viață politică, participare comunitară, lobby și advocacy.

3

Creșterea capacității Romanian Women's Lobby în calitate de coordonare națională a European Women's Lobby de a-și consolida rolul în plan local și european - abordând bugetarea de gen, paritatea în luarea deciziilor în politică, violență domestică și de gen, analiză efectele migrației economice asupra familiei transnaționale, digitalizarea, schimbările climatice și impactul lor asupra femeilor prin intermediul unor policy brief-uri, filme, podcasts și acțiuni de lobby direct național și european.

4

Sprijinirea a 21 de ONG-uri ale Romanian Women’s Lobby folosind experți din România, Norvegia, Ungaria, Polonia și Bulgaria, să dezvolte proceduri transparente și responsabile de guvernanță organizațională, din care cel puțin 15 ONG să aibă proceduri eficiente de management, comunică în mod regulat publicului larg informații privind rezultatele obținute (prin rapoarte anuale, website-uri și prezentări online) și cel puțin 2 ONG au două surse de finanțare, reprezentând 20% din bugetul anual.

Grupul ţintă:

1410 participanți în activități la nivel local și național

Beneficiarii proiectului:

21 de ONG-uri membre ale ROWL și organizația umbrelă, precum și toate beneficiarele acestora, categoriile vulnerabile sunt femei din mediul rural, roma, cu dizabilități, victime ale violenței domestice, victime ale migrației economice, excluse din luarea deciziilor politice.

Participanți direcți:

  • 570 fete și femei participante la nivel local și național;
  • 100 de fete și femei selectate la nivel național dintre care 50 tinere - în taberele feministe AGORA;
  • 200 femei participante la evenimentele naționale;
  • 20 de femei rome din Crăcăoani și Vânători Neamț - participante la activități de dezvoltare personală;
  • 250 de femei candidate sau interesate să se implice în politică;
  • 500 de participanți la festivalul egalității de gen - adolescenți și tineri, cadre didactice, psihologi școlari, studenți;
  • 50 participanți la evenimente de dezvoltare rurală;
  • 290 stakeholderi implicați în evenimentele de promovare și conferințe de presă.

Abordarea problemei:

Dezvoltare organizațională pentru ONG membre RoWL, tabere feministe AGORA, evenimente naționale și campanii ROWL, evenimente locale de solidaritate feministă, lobby și advocacy în domeniile bugetare de gen, femei în luarea deciziilor 50/50, analize standarde violență domestică și violență de gen, campanii de advocacy pe teme legate de efectele migrației economice asupra familiei transnaționale, digitalizarea, schimbările climatice din perspectiva egalității de gen în România folosind experți din România, Norvegia, Ungaria, Polonia și Bulgaria.

Parteneriatul:

Parteneriatul este o combinație unică de 6 parteneri cu expertiză în domeniul egalității de gen - aplicantul având 20 de ani de experiență în promovarea unei legislații moderne în domeniul violenței împotriva femeilor din România. CMSC este membru fondator al Romanian Women’s Lobby - partener 1. ROWL a adus alături în prezentul proiect partenerul 2 - Foreningen Hedda (din Norvegia, cu care a colaborat în domeniul violenței pe bază de gen), precum și coordonările naționale ale European Women’s Lobby din Ungaria, Bulgaria, Polonia.

Proiect implementat de:

Proiectul este derulat de Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară în parteneriat cu Asociația Romanian Women's Lobby, Foreningen Hedda; Network of East West Women; Bulgarian Platform of European Women's Lobby; Magyar Nöi Erdekérvényesitö Szövetség/Hungarian Women’s Lobby și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.943 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.